Snabbguide till Körkort

Snabbguide till Körkort
By Administratör posted Aug 08, 2013 10:55 amInför teoriprovet (kunskapsprovet)


Kunskapsprovet görs i en sal med andra provdeltagare. Hos Trafikverket i Uppsala finns det plats för 12 st. I Solna finns det plats för betydligt fler. Det kan helt enkel skiljas lite beroende på vart man befinner sig i Sverige.

Provet
Provtiden är 50 min långt och provledaren säger till när tiden håller på att ta slut.
Provet börjar med att provledaren kontrollerar din legitimation och prickar av din ankomst mot en lista. Vid provplatsen ska du knappa in ditt personnummer och sedan får du ett par testfrågor så du vet ungefär hur provet kommer att gå till. Du bestämmer själv när du vill klicka vidare för att starta provet och provtiden. Du har möjlighet att flagga frågor och gå tillbaka och ändra om du är osäker. När du svarat på alla frågor kommer du till en ruta med en massa knappar, de motsvarar frågorna och visar dig vilka frågor som du har markerat. När du känner att du är klar klicka på knappen, "Rätta".

Nu kommer en summering upp i fönstret som visar antal rätt och på vilka punkter du hade fel. Ett stort "Godkänt" ska lysa med grön text i mitten till vänster på skärmen om du har varit duktig. Annars visas ett "Icke Godkänt" med röd text.


Inför riskettan (riskutbildning del 1)

Riskettan är del 1 i den obligatoriska riskutbildningen för B-behörigheten.

Under riskettan får du lära dig om riskerna med bland annat alkohol, droger och trötthet i trafiken.

Utbildningen ska utföras hos en godkänd utbildare (vanligen en trafikskola) och vara minst 3 timmar lång. Priset för riskettan är cirka 400–800 kr.

Riskutbildningen är giltig i fem år.


Inför Halkbanan (riskutbildning del 2)

Halkbana kostar 1,700 kr och tar ca tre timmar att genomföra. Alla blir godkända efter slutfört kurs (oftast). Halkkörningen är till för att alla ska få känna på hur det är att köra i halka. Prestationerna bedöms inte.

Provet
Provet genomförs på en halkbana godkänd av Trafikverket. Tänk på att ha oömma kläder då man lätt blir smutsig av vägbeläggningen (Såpa och gummi från bilarnas däck).

Övningar
Övningarna görs i olika ordning på olika halkbanor men här följer en summering av alla övningar som är obligatoriska för halkkörningen.

Bromsa och frikoppla
Du ska köra upp i ca 50 km/h och sedan bromsa in så snabbt du kan. Kom ihåg att frikoppla så du inte får motorstopp.

Bromsa och frikoppla med ABS
Du ska köra upp i ca 50 km/h, precis som ovanstående övning, men med den skillnaden att du bromsar med ABS-bromsar.

Frikoppla och styr
Du kommer att förlora väggreppet, då inspektören låser framhjulen (fjärrstyrt), du ska sedan frikoppla och styra förbi ett hinder i vägbanan.


Inför Uppkörningen

Se till att bilen ser snygg ut invändigt och utvändigt. Många bilskolor tvättar bilen inför en uppkörning. Ha ordentliga kläder och skor. Det är viktigt att man är trevlig.

Förberedelser och provinnehåll
Innan ni åker iväg kommer inspektören att gå igenom med dig vad han tittar på när du kör. Det är din hastighet, och hur du anpassar farten i olika situationer. Hur du manövrerar bilen, motoriken. Placering av bilen och hur tydligt du visar vad du vill. Han kommer också titta på ditt trafikuppträdande, alltså hur du planerar och tillämpar regler. Dessutom tittar han på din uppmärksamhet i trafiken och hur du ser förrädiska situationer. Allt detta kallas för Riskmedvetande och det gör inspektören en bedömning på.

Allmänt
Själva körprovet tar ca 45 minuter, det har Trafikverket bokat in och blir faktiskt sällan kortare eller längre. Ev. 0-10 min kortare. Allmänt småprat om kommande körning, säkerhetskontroll och om du har några frågor, kan ta upp till 15 min om man gör en fullständig säkerhetskontroll. Mer om säkerhetskontrollen senare.
Körprovet består av fem delar och totalt 42 punkter, 10 – 52.

Körning
Under uppkörningen (körprovet) kan det hända att du får motorstopp, det gör inget, det kan hända alla. Två eller tre motorstopp ska vara helt okej.

Körning mot mål kommer säkerligen med på uppkörningen, målet kan ex vara "Uppsala C" eller "E4:an". Då kör du efter anvisningarna. Det är inte hela världen om man missar en skylt, då säger inspektören till att man missat skylten och får hitta en plats att vända. Detta är lite upp till vilken inspektör man har om vad som gäller. I korsningar kör man rakt fram om inte inspektören säger annat, får du t ex inte köra rak fram på grund av något förbud, väljer du själv bara en ristning passar dig.

Inspektören kan när som helst fråga vad det är för väg du kör på. Då vill han veta hastighetsbegränsningen, om det är huvudled eller ej, parkering och stoppförbud, och huruvida högerregeln gäller.

Parkering
När man får instruktionen om parkering så säger inspektören att man ska parkera bredvid en bil, på valfri parkeringsplats, eller liknande. Du har rätt att justera din parkering två, tre gånger. Du har parkerat när du har dragit åt handbromsen.


Säkerhetskontroll

Vid uppkörningen ber inspektören dig att göra en säkerhetskontroll. Säkerhetskontrollen är indelad i tre delar, yttre, inre och under huven. Man gör sällan en fullständig kontroll.

Inspektören kan t ex säga "Gör en säkerhetskontroll här, från insidan av bilen. Använd de reglage du kommer åt ifrån förarsätet." Då menar inspektören en Inre säkerhetskontroll. Vid regn/snö kan man slippa göra Yttre och Under huven, av den enkla anledningen att inspektören inte vill bli blöt.

Yttre
1. Slå på tändning, helljus, höger blinkers
2. Gå runt bilen, kolla helljus, blinkers, backlyktor, nummerplåtbelysning
3. Slå på parkeringsljuset, gå runt bilen kolla ljuset och däcken. (Sommar
minst 1,6mm, vinter minst 3mm.)
4. Slå på halvljuset. vänster blinkers, kolla.
5. Trampa på bromsen, och kolla bromsljusen. Be inspektören om hjälp.

Under huven
1. Lossa spärren i bilen och stormhaken i fronten på bilen. Öppna huven.
2. Kontrollera bromsvätskan (Specialolja) och spolarvätskan (vatten och rengöringsmedel). De är de viktigaste vätskorna, för man ska kunna bromsa och ha god sikt.
3. Kontrollera kylvätska (50/50 glykol/vatten)
4. Kontrollera motoroljan med oljestickan, visa inspektören var man fyller på olja.
5. Kontrollera servostyrningsoljan, tag det försiktigt, luft och smuts i systemet ger ryck i ratten. Behöver inte alltid kollas, utan det räcker med att visa vart man fyller på.
6. Kontrollera batteriets vätskenivå. Behövs inte på de nya batterierna, men på gamla behöver man ibland fylla på destillerat vatten så nivån blir över metallbrickorna i batteriet.

Inre
1. Slå på tändningen, tuta, spola av rutan och kontrollera att alla lägen fungerar.
2. Torka av rutorna om det behövs. Kolla att defrostern fungerar, dvs. att fläkten blåser på framrutan.
3. Tryck hårt på fotbromsen, den får inte sjunka. Kolla handbromsen genom att starta motorn, lägg i ettan/backen, höj kopplingen till dragläget och se till att bilen inte rör sig.
4. Tag på bältet och se till att låsmekanismen fungerar (ryck i bältet). Kolla att alla dörrar är stängda.
5. Ställ in stol och speglar vid behov.

Uppkörningsmoment

Alla dessa punkter hinner ni inte på den halvtimme som återstår av uppkörningen, utan det blir ett urval av ca 15-20 av punkterna. På inspektörens lapp kryssar han i G eller U på punkterna, man måste ha G på alla punkter för att bli Godkänd. Punkter med * är obligatoriska och kommer med på körprovet, och * är väldigt vanliga på provet.

Provdel 1: Fordonshantering
Säkerhetskontroll/Funktionsbeskrivning *
Parkering/Uppställning *
Backning *
Start i lutning
Användande av reglage/kontrollorgan

Provdel 2: Tätort
Körning i villa/bonstadsområde
Övergångställe/Cykelöverfart *
Körfältsbyte *
Gatukorsning *
Signalerad korsning *
Cirkulationsplats *
Passerande av stillastående fordon

Provdel 3: Landsväg
Körning på smal och krokig väg
Infart och körning på bred väg *
Vänstersväng
Högersväng
Omkörning
Påfart, avfart och körning på motorväg, motortrafikled *

Provdel 4: Tätort/Landsväg
Vändning *
Järnvägs/Spårvägskorsning
Oskyddade trafikanter
Körning mot mål *
Körning i vägarbetsområde *

Provdel 5: Särskilda förhållanden
Körning i mörker
Körning i halt väglag

Inspektören kan under uppkörningen sitta och fylla i G/U, och då är det viktigt att du inte sitter och funderar på om han satte G eller U, utan kör på och visa att du vill fortsätta körningen. En bra och duktig inspektör, tycker jag, fyller i lappen efter körningen och går igenom med dig huruvida du klarat punkterna eller ej.

Om du tror att du gjort ett fel, ignorera det och tag dig an nästa problem istället, att sitta och tänka på föregående korsning eller dyl. kan göra att du tappar koncentrationen och begår ett misstag.