Trafikolyckor


Trafikolycka är en olycka eller annan typ av incident i trafiken med antingen fordon (bil, buss, motorcykel eller cykel) eller fotgängare inblandade. Trafikolyckor sker ofta i samband med bilkrockar men kan också vara singelolyckor (till exempel avåkningar på grund av exempelvis halt väglag eller en viltolycka). Trafikolyckor kan också vara krockar mellan till exempel ett fordon och ett djur. Varannan trafikolycka, i Sverige, är en viltolycka.

Vad kan du göra om olyckan är framme?

Alla som är inblandade i en trafikolycka måste stanna kvar på olycksplatsen oavsett vem som bär på skulden. Du har dessutom skyldighet att lämna dina uppgifter samt hjälpa till i mån av förmåga genom att till exempel ta hand om skadade eller den hjälp som kan behövas tills räddningstjänsten är på plats.

Undvik så långt som möjligt att flytta på något om inte fordonet eller föremålet utgör fara för andra trafikanter.

Kom ihåg att alltid kontakta polisen om någon har skadats i olyckan.

Att avvika från olycksplatsen kallas för smitning vilket är ett allvarligt brott. Om olyckan medför personskador blir det fängelsestraff i annat fall dagsböter samt att körkortet dras in.

Ankomst till en olycka

 1. Överblicka – Antal skadade? Risk för flera olyckor? Risk för brand?
 2. Varna – Varna andra trafikanter genom att sätta på varningsblinkers och varningstrianglar.
 3. Larma – Ring 112, och följ instruktionerna.
 4. Första hjälpen (LABC)
  1. Livsfarligt läge – Flytta skadade personen till ett säkert läge och påbörja behandling.
  2. Andning – Kontrollera personens andning och hjärtrytm. Om personen inte andas gäller det att skapa öppna luftvägar. Detta sker genom att huvudet försiktigt förs bakåt-uppåt för att lyfta upp tungans bakre del från luftstrupen. Om det behövs utförs konstgjord andning med mun mot mun-metoden. Saknas även Andning ska hjärt- och lungräddning påbörjas.
  3. Blödning – Efter att fria luftvägar är säkerställda så skall större blödningar stoppas. Detta sker genom att, om möjligt, hålla blödande kroppsdel högt och sätta press i såret med handen. Har du tillgång till ett Första förband ska även detta appliceras ovanpå. Detta gäller också vid avhuggen kroppsdel, avsnörande förband används enbart om inget annat hjälper.
  4. Chock/Cirkulationssvikt – Efter att fria luftvägar är säkerställda så skall större blödningar stoppas. Detta sker genom att, om möjligt, hålla blödande kroppsdel högt och sätta press i såret med handen. Har man tillgång appliceras även ett Första förband ovanpå. Detta gäller även vid avhuggen kroppsdel, avsnörande förband används enbart om inget annat hjälper.


Du förebygger chock på ett enkelt sätt genom vila, värme, varsamhet.

 1. Vila – Låt den drabbade ligga ner och höj fotändan något.
 2. Värme – Kan du få en filt under den drabbade så minskar du nedkylningen mot underlaget. Lägg även gärna en filt över den drabbade.
 3. Varsamhet – Uppträd alltid lugn och stressa inte personen mer än han redan är. Försök att avlägsna personer omkring som ser på eller stressar situationen. Lyssna på den drabbade. Tala om vem du är och att du finns här för honom/henne i väntan på hjälp.

Observera att en person i chock kan vara törstig. Ge INTE vätska då detta kan medföra livsfara eftersom det kan finnas inre skador som ännu inte har upptäckts!

Stabilt sidoläge

Stabilt sidoläge (tidigare framstupa sidoläge) är en kroppsposition som används för att hålla luftvägarna öppna hos en medvetslös person, samt för att förhindra att de blockeras av magsäcksinnehåll ifall den medvetslöse i fråga är berusad.

Framstupa sidoläge låser kroppen med hjälp av ben och armar i en position som gör det svårt för det medvetslöse att rulla tillbaka i en ryggliggande position, samt håller hakan högt för att struplocket inte ska blockera luftvägarna.

Mun mot mun metod

 • Öppna munnen och kontrollera så att personen inte har några lösa föremål i munnen.
 • Öppna luftvägarna genom att böja den medvetslösa personens huvud bakåt med hjälp av en hand på pannan. Kläm samtidigt ihop näsan med hjälp av tummen och pekfingret. Lyft upp hakan med två fingrar.
 • Ta ett vanligt andetag. Låt den egna munnen täcka den medvetslösa personen mun. Blås försiktigt in luft tills det syns att bröstkorgen höjer sig. Inblåsningen ska ta en sekund.
 • Höj ditt huvud och ta ett nytt andetag medan den skadade andas ut och bröstkorgen sjunker ihop.
 • Fortsätt med inblåsningarna i normal andningstakt, det vill säga 10 -12 inblåsningar per minut. Om andningen återkommer placera i stabilt sidoläge.

TIPS
In Case of Emergency – Genom att ha en så kallad ICE-kontakt i sin telefon kan en anhörig snabbt kontaktas om du skulle hittas akut skadad eller sjuk.

 1. Lägg till en ny kontakt i telefonboken
 2. Skriv in ICE1 följt av vilken relation du har till personen t ex wife, dennes namn, +46 och sedan telefonnumret - utan den första nollan, och lägg till * i slutet av numret.
 3. Spara den nya kontakten
 4. Vill du lägga till fler kontakter, skriv ICE2 och fortsätt som i punkt "2".


Olycka där farligt gods är inblandat

Lastbilar märkta med orange skylt ska du undvika att gå nära. Lasten är livsfarlig om den läcks ut och explosionsrisken kan vara mycket hög. När du kontaktar SOS Alarm ska du tala om de siffror som finns på orangea skylten för operatören. Följ sedan instruktionerna.

Parkeringsskada/parkeringsolycka

Vi parkeringsolycka, egendomsskada eller påkört husdjur ska du i första hand försöka få tag på ägaren vilket i vissa situationer kan vara svårt. Är det ett fordon du vill få fram ägaren till kan Transportstyrelsen hjälpa dig att få fram ägaruppgifter via fordonets registreringsnummer. Får du inte tag på ägaren ska du kontakta polisen och tala om för dem att du vill att de göra en så kallad minnesanteckning, på så sätt kan du inte bli anklagad för smitning.

Om du skadar en trafikanordning, som till exempel vägmärke eller trafiksignal så du försöka återställa det omedelbart och därefter kontakta polisen.

Extra olycksdrabbade trafiksituationer

De flesta olyckorna inträffas inom tättbebyggt område. Beror främst på större koncentration av fordon och att olika slag av trafikanter blandas. Däremot sker de allvarligaste olyckorna utanför tättbebyggt område på grund av de höga hastigheterna.

Trafiksituationer med hög olycksrisk

 • Vid omkörningar.
 • Korsningar där högerregeln gäller.
 • Vänstersväng från landsväg.
 • Tättbebyggt område med täta köbildningar.
 • Under rusningstrafiken.
 • Sent under natten.
 • Helger och semestertider.Källhänvisning

STR Service (2014). Körkortsboken. 25 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2013). Du och jag i trafiken. 31 upplagan. STR: Landskrona.

Kristiansson, L. & Åhsblom, Å. (2009). Teoriboken. Upplaga 13. Liber: Stockholm