Landsväg


En landsväg är en väg för fordonstrafik utanför tätortsområde som inte är en motorväg. Den är gjord för trafik i båda riktningarna, en så kallat tvåfältsväg.

Det sker ofta svåra olyckor på landsväg det beror på olika faktorer så som höga farter och förhållanden i form av dålig sikt. Det är därför viktigt att ha goda säkerhetsmarginaler och att vara extra uppmärksam på som händer längre fram.

På landsväg ska du placera dig som under gör under stadskörning, det finns ingen skillnad vad gäller korsning, svängar, vid möte och så vidare. När du kör på en rak sträcka under dager bör du hålla dig till höger sidan av körfältet för att underlätta eventuella omkörningar för bakomvarande trafik. Däremot ska du som förare köra så nära mittlinjen som möjligt under mörker för att öka säkerhetsmarginalen ifall vilt skulle springa ut på vägen från höger sida. Det blir även svårare att upptäcka fasta föremål som kan ligga med vägkanten.

Tänk också på att säkerhetsmarginalen mellan framförvarande fordon ska under landsvägskörning hållas längre än vid stadskörning. Det finns flera sätta att kontrollera detta på. Dels genom att utgå från tresekundersregeln. Tresekundersregeln är ett hjälpmedel för en förare som kör bakom ett framförvarande fordon. Den går ut på att fordonet som framförs ska ligga tre sekunder bakom fordonet framför. Detta innebär att det tar tre sekunder att ta sig från befintlig plats, till platsen där fordonet framför var lokaliserad då man började räkna tiden. En annan metod som går att använda är att tänka på att framförvarande fordonet ska vara på samma avstånd i meter som hastighetsbegränsningen. Det vill säga, Är hastighetsbegränsning 90 km/h, ska det vara minst 90 meter mellan framförvarande fordon och dig. Är hastighetsbegränsning 70 km/h, ska det vara minst 70 meter mellan framförvarande fordon och dig. Till detta kan du till exempel ta hjälp av kantreflexstolparna. De står i regel med 50 meter avstånd till varandra.

Vid motorhaveri på landsväg ska du flytta fordonet så långt ut på kanten som du kan, du har även skyldighet att så snabbt som möjligt flytta fordonet till en lämpligare plats. Du ska även sätta ut varningstriangel och varningsblinkers (om möjligt), för att varna andra trafikanter.

Föraren av ett fordon som ska vara utrustat med en varningstriangel ska sätta ut triangeln när fordonet på grund av en olyckshändelse, ett motorfel eller något liknande har blivit stående på körbanan eller vägrenen där den högsta tillåtna hastigheten är högre än 50 kilometer i timmen och där fordonet inte får stannas eller parkeras

Det är krav i Sverige att alla bilar ska vara utrustade med en varningstriangel. Blir din bil stående på en väg där hastighetsbegränsningen är högre än 50 km/h måste du sätta ut en varningstriangel. Sätt ut den 50–100 meter bakom bilen.

NOTERA!
Att det är HÖGRE än 50 km/h som gäller, dvs. i praktiken innebär det vägar med en hastighetsbegränsning på 60 km/h och högre.

Vänstersväng på landsväg

Vänstersvängar på landsväg riskfyllda och vid eventuellt krock leder oftast till svåra trafikolyckor på grund av stora risken att hamna i vägen för mötande trafik i de höga hastigheterna eller bli påkörd bakifrån.

Generellt sätt gäller det förbud mot att svänga om de inte kan ske på ett säkert sätt eller inte hindrar övrig trafik. Har du redan påbörjat din sväng och upptäcker fara måste du omedelbart avbryta svängen och försätta rakt för att sedan hitta en plats att vända längre fram på ett säkrare sätt.

Rutin för att svänga vänster på landsväg på ett säkert sätt

 1. Kontrollera trafiken bakom och framför
  Håll uppsyn både på trafiken bakom och mötande, ibland kan det vara svårt att hitta en lucka att svänga in på. Säkrast då är inte svänga utan försätta rakt fram och vända på en lämplig plats för att därefter köra tillbaka och göra en högersväng in på den tänkta vägen.

 2. Ge tecken och placera dig
  Börja med att ge tecken i god tid och placera dig så nära mittlinjen som möjligt. Detta för att visa din avsikt att svänga vänster för andra trafikanter. VIKTIGT! Vrid inte ratten åt vänster under tiden du väntar på mötande trafik. För skulle du mot all förmodan bli påkörd bakifrån kommer du hamna mitt i mötande trafikens körfält.

 3. Anpassa farten
  Börja sakta ner, anpassa farten och var fullt beredd på att avbryta svängen ifall du skulle upptäcka någon som helst fara.

 4. Sväng
  Nu ska du vrida på ratten åt vänster och börja svänga. Koncentrationen ska främst ligga på mötande trafiken. Accelererar ganska kraftigt tills du är i säkerhet på den nya vägen. (Här ska du absolut inte tänka på eco-driving).

Spansk sväng

Spansk sväng är en sorts sväng som anläggs för att minska riskerna med vänstersväng från landsvägar. Där en spansk sväng finns är det inte tillåtet att göra en vanlig vänstersväng. Det finns istället en avfart till höger om vägen. Denna leder till en position vid sidan av själva vägen, med god sikt åt både höger och vänster. Därifrån kan man med bättre säkerhet köra rakt över vägen. Detta minskar den tid fordonet är utsatt för den övriga trafiken.

Källhänvisning
Trafikförordningen (SFS 1998:1276) 9 kap §1

Trafikförordningen (SFS 1998:1276) 3 kap §57

STR Service (2014). Körkortsboken. 25 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2013). Du och jag i trafiken. 31 upplagan. STR: Landskrona.

Kristiansson, L. & Åhsblom, Å. (2009). Teoriboken. Upplaga 13. Liber: Stockholm