Körkortet


För att få övningsköra och göra förarprov för personbil måste du ha ett körkortstillstånd. Du behöver bland annat göra en hälsodeklaration och ett syntest. Med körkortstillståndet för du börja övningsköra från det du har fyllt 16 år. Antigen väljer du en privat handledare, går på trafikskola eller kombinerar båda, du väljer själv. Om du väljer att övningsköra privat måste du ha en godkänd handledare, både du och din handledare måste ha gått en introduktionsutbildning.

Teorin läser du parallellt med att du övningskör det är bästa sättet att bevara kunskaperna. Riskutbildningen ska genomföras sent under körkortsutbildningen för att du ska tillgodogöra dig den på bästa sätt, innan du gör ditt kunskapsprov och körprov ska riskutbilningen vara genomförd och giltigt.

Det sammanhållna förarprovet innebär att du bokar tid vid ett och samma tillfälle för att göra de båda proven. När du ska boka tid för prov för fösta gången ger Trafikverket dig förtur. Kunskapsprovet och körprovet ska ses som ett prov och kan göra på samma dag eller nära varandra i tid. Du börjar alltid med kunskapsprovet, och oavsett resultat ska du göra körprovet.

Båda proven måste vara godkända inom två månader, annars måste nys avgifter betalas och båda proven göras om. Kom väl förberedd, då ökar din möjligheter att klara körkortet på första försöket, du får ett bevis om körkortet, och inom fem dagar har du körkortet i din hand. Om kunskapsprovet eller körprovet inte är godkänt har du möjlighet att mot ny avgift göra ett omprov inom giltighetstiden på två månader. Det här förutsätter att båda proven har genomförts inom en period av två veckor, och att om omprovet bokas senast tre dagar efter genomfört körprov. Omprov kan endas bokas när både kunskapsprovet och körkortet är genomfört.

Kunskapsprovet

Förarprovet för personbil hålls samman det innebär att du bokar tid vid och samma tillfälle för kunskapsprovet och körprovet. Du bokar på online, men du kan också kontakta Trafikverket kundtjänst för förarprov. Utbildar du dig på trafikskolan kan bokning ske via skolan.

Där det finns fotoautomater på Trafikverket börjar du fotografera dig innan du gör kunskapsprovet. I kundmottagningen måste du visa upp giltigt identitetshandling.

Kunskapsprovet består av 70 frågor och du har 50 minuter på dig att svara på frågorna, vilket innebär att du har cirka en och en halv minut per fråga. För att kunskapsprovet ska bli godkänd måste du svara rätt på minst 52 frågor.

Efter provet får du direkt besked om provet är godkänd eller inte. När du avslutar provet kan sitta kvar och ta dela av de frågor du eventuellt har svarat fel på.

Körprovet

Körprovet kan göras på samma dag som kunskapsprovet eller nära varandra intill. Du ska göra körprovet även om ditt kunskapsprov inte blev godkänd.

Bilen för körprovet måste vara utröstad med dubbelkommando och kan mot en avgift, lånas av Trafikverket. Du bokar detta samtidigt som du bokar provet. Innan körningen startar ger trafikinspektören dig information om hur provet genomförs, vad som bedöms och vilka anvisningar du kommer att få under körningen. Om du utbildar dig på trafikskola har du möjlighet att använda skolan bil som uppfyller kraven. Trafikinspektören gör en helhetsbedömning av din körning och utgår från fyra kompetensområden: Det handlar om hur du manövrar fordonet, om du har ett sparsamt och miljövänligt körsätt, hur du tillämpar trafikreglerna och ditt betande i olika trafiksituationer. Stor vikt läggs också på din trafikmedvetenhet. Du kommer få köra både i tätort och landsvägmiljö under minst 25 minuter. Under hela körprovet kommer inspektören att ge dig tydliga anvisningar.

Kom väl förberedd då ökar dina möjligheter att klara körkortet på första försöket. Efter avslutat körprov får du direkt veta om provet är godkänd eller inte. Om kunskapsprovet eller körprovet inte är godkänt har du möjlighet att mot ny avgift göra ett omprov inom giltighetstiden på två månader. Det här förutsätter att båda proven har genomförts inom en period av två veckor, och att om omprovet bokas senast tre dagar efter genomfört körprov. Omprov kan endas bokas när både kunskapsprovet och körkortet är genomfört. Om kunskapsprovet och körprovet är godkänd får du ett bevis om körkort och inom fem dagar har du körkortet i din hand.

Riskutbildning

Riskutbildningen är uppdelad i två delar, del 1 och del 2, och är obligatoriska för alla som ska ta körkort för personbil. Utbildningen är giltig i 5 år från det datum den genomfördes.

Riskutbildning del 1 (Riskettan)

Riskutbildning del 1, som även kallas riskettan är en teoretisk utbildning. Den ger dig kunskap om hur alkohol, droger, trötthet, grupptryck och andra beteende kan påverka din körförmåga. Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna av sådana riskbeteende kan bli, vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Riskettan hålls i trafikskolornas lokal där du anmäler dig och legitimerar dig på plats. Utbildningen sker på svenska, talar du inte svenska måste du ha med dig en tolk.

Riskutbildning del 2 (Halkbanan)

Halkbanan är ett obligatoriskt moment vid körkortsutbildningen för personbil. Oftast har man fyra till fem bilar som utför halkkörningen tillsammans och sitter två och två. D.v.s. du sitter tillsammans med en annan elev som dy turas om körningen med.

Du kommer att få prova på att köra bil på halt väglag och bromsa kraftigt, både vid halt väglag och torrt väglag, både med ABS-bromsar inkopplade och utan ABS-funktion. Du kommer också att utföra slalomkörning mellan koner, sväng i hal kurva och undanmanövreringar och genomföra övningar som visar hur svårt det är att styra bilen i hög hastighet.

Halkbanan är till skillnad från kunskapsprovet och körprovet inte ett prov utan endast ett led i körkortsutbildningen.

Klicka här för få fram en lista med alla Sveriges halkbanor.