Hastighetstablå


Fordonsslag: (1)       Ofyllda hjul = obromsade   /    Fyllda hjul = bromsade Hastighet
Personbil, motorcykel, lätt lastbil samt
buss med högst 3,5 tons totalvikt.
För vägen
gällande
hastighets-bestämmelser
För vissa fordon och fordonskombinationer gäller följande högsta hastigheter om inte lägre hastighetsgräns gäller för vägen. Vissa avvikelser kan dock förekomma. För exakta uppgifter, se trafikförordningen 1998:1276.
I trafikförordningen finns också uppgifter om tillåtna vikter på fordon som dras av annat fordon.
Buss med totalvikt över 3,5 ton.
Tung lastbil
(2)
Motorfordon med bromsad släpvagn. Bil med dolly och påhängsvagn, i vissa fall.


Motorfordon med en obromsad släpvagn vars totalvikt (eller tjänstevikt när vagnen inte är lastad) inte överstiger halva dragfordonets tjänstevikt, dock högst 750 kg.


Motorcykel med en släpvagn.
Tung terrängvagn eller motorredskap klass I med eller utan en bromsad släpvagn. Motorfordon med en släpvagn vilka är förbundna genom den gemensamma lasten.
Motorfordon med en obromsad släpvagn vars totalvikt (eller tjänstevikt om vagnen inte är lastad) överstiger halva dragfordonets tjänstevikt. Tung terrängvagn eller motorredskap klass I med en obromsad släpvagn.


Motorfordon, motorredskap klass I och tung terrängvagn med två bromsade släpvagnar.


Fordon särskilt inrättat för bärgning, som drar ett fordon vars ena ände är upplyft på en upphängningsanordning som är fast eller bogserad.

Annan bil än bärgningsbil som bogserar med upphängningsanordning. Bogsering i andra fall.


Motorfordon, motorredskap klass I eller tung terrängvagn med släpsläde eller efterfordon.
Motordrivet fordon på band. Terrängmotorfordon vid färd på annan väg än
enskild väg som i mindre omfattning används av allmänheten.

Motordrivet fordon eller därtill kopplat fordon med hjulringar av järn eller annat hårt material.
1) Traktor, motorredskap klass II och moped är konstruerade för en viss högsta hastighet. För vissa fordonsslag och kombinationer har Vägverket föreskrivit om högsta tillåtna hastighet.

2) 90 km/tim vid färd på motorväg eller motortrafikled.
Förklaringar
Motordrivet fordon Motordrivna fordon delas in i motorfordon, traktorer, motorredskap och
terrängmotorfordon
Motorfordon Motorfordon delas in i bilar, motorcyklar och mopeder
Bil Bilar delas in i personbilar, lastbilar och bussar
Motorredskap
Ett motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen som ett arbetsredskap eller för kortare förflyttningar av gods.
Motorredskap delas in i
 • klass I
  konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 30 km/tim
 • klass II
  konstruerat för en hastighet av högst 30 km/tim
Dolly En släpkärra som är avsedd att vara styraxel för en påhängsvagn och som
är utrustad med en kopplingsanordning (vändskiva) för en påhängsvagn.
Tjänstevikt bil1
Den sammanlagda vikten av
 • fordonet
  i normalt, fullt driftfärdigt skick med det tyngsta karosseri som hör till fordonet, verktyg och reservhjul som hör till fordonet, bränsle, smörjolja och vatten
 • föraren
Tjänstevikt släp
Vikten av
 • fordonet
  i normalt, fullt driftfärdigt skick med det tyngsta karosseri som hör till fordonet
Totalvikt bil1
Summan av
 • fordonets tjänstevikt
 • passagerare
  beräknad vikt av största antal pesoner som fordonet är inrättat för, utom föraren (som är inräknad i tjänstevikten)
 • gods
  den största mängd gods som fordonet är inrättat för
Totalvikt släp
Summan av
 • fordonets tjänstevikt
 • passagerare
  beräknad vikt av största antal personer som fordonet är inrättat för
 • gods
  den största mängd gods som fordonet är inrättat för
Bruttovikt på fordon Den sammanlagda statiska vikt som samtliga hjul, band eller medar
på ett fordon vid ett visst tillfälle för över till vägbanan


1) Tjänstevikt och totalvikt för traktor och motorredskap beräknas på samma sätt som för bilKällhänvisning

STR Service (2014). Körkortsboken. 25 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2013). Du och jag i trafiken. 31 upplagan. STR: Landskrona.

Kristiansson, L. & Åhsblom, Å. (2009). Teoriboken. Upplaga 13. Liber: Stockholm