Grundregel


Trafikens grundregel handlar egentligen inte om regler utan mer om ditt sätt att bete dig i trafiken. Alla trafikregler som finns är för att öka säkerheten och alla grundregler är för att du som förare inte ska ta några onödiga risker. Dessa regler gäller både på vägen och i terrängen. 

När du kör defensiv körning kör du efter trafikens grundregler. Dessa regler innebär att du ska köra med omsorg och varsamhet. Du ska visa extra hänsyn mot äldre, barn och funktionshindrade. Du får inte störa eller hindra i onödan och måste visa hänsyn mot alla vid vägen.
Kör du ute i terrängen gäller också att du inte stör djuren i onödan eller förstör mark och växtligheten.

Dessa grundregler kretsar kring vad du och andra trafikanter är skyldig att tänka över, på väg som i terräng, och bör alltid finnas i bakhuvudet hos varje förare.


Här kan du jämföra två olika perspektiv till en och samma trafiksituation, där högerregel gäller:
”Jag har företräde, eftersom jag kommer från höger.”
”Den andra trafikanten är skyldig att lämna mig företräde, eftersom jag kommer från höger.”

Det första tankesättet följer inte grundregeln och bör därför undvikas. Det är på det andra tankesättet du ska tänka. Det är trafiksäkert samt att du följer trafikens grundregler.

Defensiv körning

Defensiv körning handlar om att du planerar din körning, är väl medveten om riskerna i olika trafiksituationer och kör på ett tydligt sätt med goda säkerhetsmarginaler. Du får även räkna med misstagen som kan begås av andra trafikanter. Du ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna, vilket är nödvändigt för att trafikolyckor ska kunna undvikas. Kör du defensivt kör du förmodligen också med stor sannolikt miljövänligt.Källhänvisning
SMB Bilverkstad AB. Bilservice (2014-12-15).

STR Service (2014). Körkortsboken. 25 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2013). Du och jag i trafiken. 31 upplagan. STR: Landskrona.

Kristiansson, L. & Åhsblom, Å. (2009). Teoriboken. Upplaga 13. Liber: Stockholm