Däck & däcktyper


Det finns normalt sett två olika typer av däck för personbilar, sommardäck och vinterdäck.

Sommardäck är de däck som skall användas då vinterväglag inte råder och ska ha ett mönsterdjup på minst 1,6 mm.
Vinterdäck är de däck som skall användas då vinterväglag råder samt mellan 1 december och 31 mars och ska ha ett mönsterdjup på minst 3,0 mm.

När måste man, när kan man och när är det förbjudet att använda vinterdäck

Det är tillåtet att använda vinterdäck med dubb från och med 1 oktober till 15 april, eller om vinterväglag råder d.v.s. att det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen. Det är polisen som avgör om det råder vinterväglag på platsen. Det är dock krav på vinterdäck från och med 1 december till 31 mars.

VIKTIGT ATT LÄRA SIG!
- Det är tillåtet att använda dubbdäck under perioden 1 oktober – 15 april.
- Det är ett krav att använda vinterdäck under perioden 1 december – 31 mars.
- Det är förbjudet att använda dubbdäck under perioden 16 april – 1 oktober.Vinterdäck ska vara särskilt framtagna för vinterkörning och vara märkta med M+S (M.S, M-S, M&S eller Mud and Snow). Vinterdäck kan vara dubbade eller dubbfria. Dubbdäck får användas från 1 oktober till och med 15 april.

Mönsterdjupet på däcken ska vara minst 3 millimeter när det är vinterväglag. Om bilen har dubbdäck måste släpvagnen också ha dubbdäck vid vinterväglag.

Undantag från kravet

Trots kravet på vinterdäck får ett fordon köras i följande fall, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten:

 • Vid provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation eller liknande ändamål.
 • Vid färd den kortaste, lämpligaste vägen till och från närmaste besiktningsföretag.
 • Om du kör med stöd av saluvagnslicens (grön registreringsskylt) den kortaste, lämpligaste vägen från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en annan sådan plats, lokal eller garage. Med saluvagnslicens får fordon även köras vid demonstration eller försäljning.
 • Om fordonets däck enligt uppgift i vägtrafikregistret har en fälgdiameter som är 10 tum eller mindre.
 • för körning med tung lastbil när fordonet används i anläggningsarbete eller liknande arbete, eller
 • om fordonet brukas av Försvarsmakten, Försvarets Materielverk eller Försvarets radioanstalt.

Ett fordon får också köras trots kravet på vinterdäck om fordonet enligt vägtrafikregistret är av en årsmodell som är trettio år eller äldre.

Det finns två olika typer av vinterdäck, dubbdäck och dubbfria (friktionsdäck).

Dubbdäck

Dubbdäck är en typ av däck som kan användas på vintern. Det är vinterdäck som, förutom att de har ett grövre mönster liksom alla vinterdäck, är försedda med dubbar. Dubbarna består av små metallpiggar som sticker ut en liten bit från slitytan på däcket. Detta ger däcket ett bättre grepp när det är blixthalka och andra typer av isväglag. Å andra sidan sliter dubbarna mycket på vägbeläggningen när snö- eller islager saknas. Och vid vattenplaning (t.ex. efter vägsaltning) ger de ingen hjälp alls.

Fördelar med dubbdäck

För att stanna på polerad is med odubbade däck krävs ungefär tio gånger längre nödbromsning än på torr sommarväg.

Odubbade vinterdäck ger bra grepp vid måttlig slip respektive slipvinkel. På isföre har dubbdäck en stor fördel, genom att de bibehåller eller till och med ökar friktionen när slipvinkeln ökar. Detta till skillnad från allvädersdäck (M+S), vilka som regel ger direkt dålig broms- respektive styrfriktion när slipvinkeln ökar.

Greppet på slät is kan sjunka rejält om det finns ett tunt lager snö eller ispulver ovanpå isen. Vid sådana förhållanden påverkas isgreppet vanligtvis mycket mindre för dubbdäck än för dubbfria friktionsdäck.

Nackdelar med dubbdäck

Dubbarnas uppruggning av asfalt skapar partiklar som kan vara farliga. På högtrafikerade vägar innebär dubbarnas slitage

även spårbildning och därmed sämre vägar året runt. Detta är huvudorsaken till att dubbdäck är förbjudna i många länder.

Lokala förbud mot dubbdäck

I Sverige finns lokala förbud mot dubbdäck på vissa gator i Stockholm, Uppsala och Göteborg.

Dessa förbud gäller inte samhällsviktig trafik så som polis, sjukvård, räddningstjänst mm, vilken alltså får bedrivas med dubbade fordon - I Uppsala har även taxi beviljats generell dispens. Det har visat sig att butiker på gator som berörs av dubbdäcksförbud tappar både kunder och leverantörer.

Friktionsdäck

Friktionsdäck är vinterdäck som till skillnad från dubbdäck saknar dubbar. Skillnader jämfört med däck avsedda för användning vid sommarväglag kan vara gummiblandning och mönster särskilt framtagna för vinterkörning.

Friktionsdäck kan vara ett lämpligt alternativ till dubbdäck beroende på vilka förutsättningar som gäller och vilka funktioner som prioriteras.

Egenskaperna hos olika fabrikat och modeller av både friktionsdäck och dubbdäck varierar kraftigt m

en några skillnader mellan friktionsdäck och dubbdäck kan vara:

 • Dubbdäck har som regel avsevärt bättre grepp på is.
 • Det finns i regel ej dubbdäck som är så kallade prestandadäck.
 • Friktionsdäck har oftast lägre ljudnivå och rullmotstånd på asfalt.
 • Dubbdäck kan orsaka vissa framkomlighetsproblem i vissa delar i storstäder där det kan vara förbjudet med dubbdäck.
 • Dubbdäcks egenskaper kan försämras vid omfattande körning på asfalt på grund av det slitage och den förlust av dubbar som det kan orsaka.
 • Ljudnivån kan vara lägre hos friktionsdäck.

Vad är vinterdäck?

Vinterdäck kan vara antingen dubbade däck eller så kallade odubbade friktionsdäck. Däcken ska vara

 • särskilt framtagna för vinterkörning och
 • märkta M+S, M-S, M.S., M&S, MS eller Mud and Snow.

Sommardäck har en gummiblandning som gör att de blir för hårda när det är kallt. Därför bör man

använda vinterdäck när temperaturen närmar sig noll eller när det är minusgrader.

Mönsterdjupet

Sommardäck måste ha minst 1,6 mm mönsterdjup (3,0 mm för vinterdäck) i huvudmönstret (motsvarar de mittersta 75% av slitbanans bredd) runt hela däckets omkrets. Kontrollera alltid mönsterdjupet på flera ställen. Alla däck har dessutom mönsterdjupsvarnare och när dessa är i nivå med slitbanan har däcket nått den lagliga gränsen. Det är då hög tid att byta ut dem.

Lufttrycket

Kontrollera lufttrycket (inklusive reservhjulet) minst en gång månaden och alltid före långresor.
Genom att kontrollera ditt lufttryck minskar du dina kostnader. Däck med för lågt lufttryck kan överhettas, förbruka mer bränsle och slitas ut fortare. Däck med för högt lufttryck kan förkorta livslängden, greppet och orsaka problem med styrningen.

Exempel på värden på lufttryck i förhållande till instruktionsbokens rekommenderade värde:

 • 30% lägre än instruktionsboken – kan halvera däckens livslängd samt ger högre bränsleförbrukning.
 • Enligt instruktionsboken – är helt ok.
 • 10–15% över instruktionsboken – ger bäst effekt, lägre bränsleförbrukning, kan fördubbla däckens livslängd.
 • Mer än 20% högre än instruktionsboken – köregenskaperna börjar försämras vid allt för höga tryck och slitaget på däcken ökar.

BRA ATT VETA
Ett däck med 20% för lågt lufttryck ger 20% kortare livslängd. Det innebär 8 000 km på en totalsträcka på 40 000 km.

BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH CO2-UTSLÄPP. Lågt lufttryck ökar bränsleförbrukningen och CO2-utsläpp.
Ett däck tappar lufttryck av naturliga orsaker (cirka 0,06 bar per månad). Andra orsaker kan vara:

 • En punktering
 • Ventilen som måste bytas varje gång däcket byts ut
 • Ventilhatten som är grundläggande för en lufttät försegling
 • Fälgen som ska rengöras varje gång däcket monteras
 • Följ rådet från fordons- eller däcktillverkaren, framförallt vad gäller användningsförhållanden (belastning, hastigheter etc.)
 • Kontrollera lufttrycket när däcken är kalla (däck som inte har använts på två timmar eller har körts kortare än 3km i låg hastighet).
 • Om däcken är varma när du kontrollerar lufttrycket, lägg till 0,3 bar extra utöver fordonstillverkarens rekommendation. Kontrollera en gång till när däcken har svalnat.
 • Töm inte luften ur ett varmt däck
 • Även om däcken är fyllda med nitrogen (kvävgas) måste du kontrollera lufttrycket regelbundet.

TIPS!
Ett däck med korrekt lufttryck ökar säkerhet, är mer ekonomiskt och respekterar miljön.

Om du märker att din bil "drar" till vänster eller höger när du släpper taget om ratten, så behöver du kontrollera din hjulinställning. Då kontaktar då en fackman som gör en fyrhjulskontroll och justering. Om din bil inte har korrekt inställning så kan det orsaka onödigt slitage av däcken.

Låt alltid en fackman kontrollera hjulinställningen när:

 • Du har kört på någonting
 • Du märker att däcken slits onormalt och/eller ojämnt
 • Du upplever problem i styrningen
 • Ditt fordon "drar" åt ena hållet
 • Ratten inte återvänder till utgångsläget efter en sväng
 • Ratten inte är "rak" när du kör rakt fram
 • Du köper en ny uppsättning däck och vill maximera livslängden
 • Du byter ut stötdämpare eller styrkomponenter

Varför är hjulinställningen så viktig?

Hjulinställningen kan påverka slitaget på däcken. Den normala inställningen på de flesta fordon är utformad för att minimera slitage och maximera komforten. Dessutom ger det längre livslängd och gör att du får ut maximal prestanda samt minskar bränsleförbrukningen. Sist men inte minst förbättras styrresponsen och därmed trafiksäkerheten.

Hjulinställning kontra balansering?

Många blir förvirrade när man pratar om hjulinställning och balansering. Det är två helt skilda saker. Hjulinställning innebär att man justerar vinklarna på hjulen så att de står vinkelrätt mot marken och parallellt mot varandra. Balansering innebär att hjulen kan rotera utan att de börjar vibrera vid vissa hastigheter.
Varför uppstår felaktig hjulinställning?
Det är relativt sällsynt men om du kör på en trottoarkant eller i ett hål i vägen kan hjulinställningen skadas. Det leder till onödigt slitage som kan påverka däckets köregenskaper. I slutändan kommer det att innebära att du måste byta däck tidigare än du hade tänkt.

Varför uppstår vattenplaning?

Vattenplaning uppstår när vattnet mellan däcken och vägbanan inte trängs undan. Då byggs istället en våg upp framför däcken tills vattnets tryck blir högre än däckens tryck, vilket leder till att däcken tappar kontakten med vägbanan. När väggreppet upphör tappar bilen kontakten med vägen och kan inte reagera på förarens manövrar som styrning, bromsning eller acceleration. Föraren tappar kontrollen över fordonet och bilen börjar kana eller sladda. Då kan en farlig situation uppstå.Källhänvisning

Gröna Bilster. Däcktryck och däcktyper (2015-10-14).

Svensk trafiksäkerhet. trafikregler (2014-12-15).

STR Service (2014). Körkortsboken. 25 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2013). Du och jag i trafiken. 31 upplagan. STR: Landskrona.

Kristiansson, L. & Åhsblom, Å. (2009). Teoriboken. Upplaga 13. Liber: Stockholm