Bredd & Längd


Lasta fordonet på kortsidan

I breddled får lasten inte

  • skjuta ut mer än 20 cm åt vardera sidan om fordonet.
  • överstiga en total bredd av 260 cm.

Exempel

Detta är helt korrekt sätt att lasta. Lasten sticker inte ut mer
än 20 cm
åt vardera håll samt att totala bredden är 260 cm
inklusive lasten.
Att lasta på detta sättet är otillåtet. Även om max bredden inte
överskrider 260 cm så sticker lasten ut 20 cm mer än vad det
är tillåtet åt ena sida.Lasta fordonet på långsidan

  • All last som skjuter ut mer än 1 meter måste märkas ut.
  • All last dom skjuter ut framåt måste märkas ut, såvida det inte klart och tydligt syns för andra trafikanter samt att den inte skjuter ut mer än 1 meter.
  • Under dagsljus sker markering framtill med en vit lykta som visar vitt ljus framåt och med vita reflexer.
  • Under mörker sker markering baktill med en röd lykta som visar rött ljus bakåt och med röda reflexer.
  • Den totala längden inklusive lasten får inte överstiga 24 meter.

Exempel på utskjutande last


Detta är tillåtet eftersom fordonets maxlängd inklusive last än mindre än 24 meter. I detta fall är den 3 + 10 + 2 = 15 meter. Dock måste både fram och baksidan märkas eftersom lasten sjuter ut så pass mycket som den gör. All last som skjuter ut mer än en meter måste märkas ut. Under mörker måste detta även kompletteras med vitt ljus framtill respektive rött ljus baktill.Källhänvisning

STR Service (2014). Körkortsboken. 25 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2013). Du och jag i trafiken. 31 upplagan. STR: Landskrona.

Kristiansson, L. & Åhsblom, Å. (2009). Teoriboken. Upplaga 13. Liber: Stockholm