Alkohol & rattfylleri


Rattfylleri är trafikbrottet att framföra ett motordrivet med otillåten mängd alkohol eller droger i blodet. När narkotikapåverkade personer som olovligen kör ett fordon kallas det drograttfylla.

Gränsen för rattfylleri

Gränsen för rattfylleri är 0,10 milligram alkohol per liter utandningsluft, som motsvarar ungefär 0,2 promille i blodet. Gränsen för omhändertaget körkort vid rattfylleri är från 0,16 milligram alkohol per liter utandningsluft.

Rattfylleri ger böter eller fängelse i högst sex månader.

Gränsen för grovt rattfylleri

Gränsen för grovt rattfylleri är 0,50 milligram alkohol per liter utandningsluft, som motsvarar ungefär 1,0 promille i blodet. Även påverkade förare som inneburit en avsevärd fara för trafiksäkerheten, kan dömas för grovt rattfylleri även om de inte nått upp till gränsvärdet.

Föraren kan dömas till fängelse i högst två år.

Så påverkas du av alkohol

Omdöme (0,2 promille – Gränsen för rattfylleri)
En alkoholpåverkad förare får ofta en känsla av att den kör bättre än när den är nykter. Detta trots att han/hon kör betydligt sämre.

Syn (0,4 promille)
En alkoholpåverkad person får försämrad synförmåga i dimma, skymning och mörker. Synfältet minskar, smalnar av, och du får så kallat tunnelseende. Vid högre alkoholhalter uppträder dubbelseende. Ögat blir också känsligare för ljus och bländning, det vill säga att det tar längre tid att återfå mörkerseendet.

Reaktionstid (0,6 promille)
En alkoholpåverkad förare har längre reaktionstid än normalt. Redan vid 0,35-0,40 promille sker en klar fördröjning av reaktionsförmågan, vilket förlänger bromssträckan med 10 till 15 meter.

Koordination (1.0 promille – Gränsen för grovt rattfylleri)
Samspelet mellan nerver och muskler försämras i takt med stigande alkoholhalt. Precisionen i rörelserna försämras.
Brist på uppmärksamhet: Alkoholen kan vara den faktor som gör att en förare missar nödvändiga åtgärder som till exempel att se sig om, att använda blinkers, bilbälte, etc.

Trötthet (1,2 promille)
Med alkohol i blodet känner du inte alltid den naturliga tröttheten. Trots att prestationsförmågan försämras med stigande alkoholhalt i blodet tror man sig kunna prestera bättre.

Hur går en nykterhetskontroll till

Första steget i en trafiknykterhetskontroll är att bilföraren blåser i ett så kallat sållningsinstrument. Instrumentet ger utslag om alkoholhalten i utandningsluften är över straffbar gräns. Är värdet över gränsen är nästa steg att lämna utandningsprov i ett bevisinstrument, kallat Evidenzer.

Den misstänkte får blåsa två gånger i bevisinstrumentet med 6-8 minuters mellanrum. Det sker vanligen på en polisstation eller i en polisbuss. Från de båda utandningarna räknar instrumentet ut ett medelvärde på alkoholhalten i utandningsluften. Detta medelvärde används som grund för domstolsbeslut av straff och för körkortsåterkallelser.

STATISTIK

  • Varje timme dygnet runt görs 525 onyktra resor i Sverige vilket motsvarar 4,6 miljoner om året.
  • Varje år dödas cirka 75 personer i Sverige på grund av alkohol i trafiken.
  • Varje år skadas mer än 1000 personer svårt i Sverige där alkohol och droger har varit inblandade vid trafikolyckor.
  • 0,5-1,0 promille = 13 gånger större olycksrisk än en nykter förare.
  • 1,0-1,5 promille = 100 gånger större olycksrisk än en nykter förare.
  • 1,5 promille och mer = 150 gånger större olycksrisk än en nykter förare.


Kan man påskynda alkoholförbränningen?

NEJ! Alkoholen försvinner ur blodet genom att förbrännas med konstant hastighet. På en timme elimineras ett gram alkohol i genomsnitt per tio kilo kroppsvikt. En person som väger 70 kg förbränner alltså 7 g på en timme. Om en person på 70 kg har druckit en flaska mellanöl på 33 cl, ett glas vin på 12 cl eller en snaps eller drink på 4 cl tar det omkring två timmar innan alkoholen har förbränts helt och hållet. Bastubad eller kaffe påskyndar inte alkoholförbränningen.

Exempel på de vanligaste drycken och förbränningstidenKällhänvisning

STR Service (2014). Körkortsboken. 25 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2013). Du och jag i trafiken. 31 upplagan. STR: Landskrona.

Kristiansson, L. & Åhsblom, Å. (2009). Teoriboken. Upplaga 13. Liber: Stockholm

http://www.mhf.se/sv-SE/uppleva-resa/res-tryggt-sakert/rattfylleri/

https://www.systembolaget.se/Alkohol-och-halsa/Alkohol-och-kroppen/Hur-fort-gar-alkohol-ur-kroppen/